Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 53
Năm 2022 : 53
 • Hồ Thị Hoàng Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0866520932
  • Email:
   hothihoangtienqnm@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966224332
  • Email:
   nguyenthinhung141995@gmail.com
 • Bùi Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0901142695
  • Email:
   phung.mg10418@gmail.com
 • Bùi Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0935274113
 • Trần Đăng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0935329917
 • Dương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0934497504
 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0376739291
  • Email:
   phamnga1296@gmail.com
 • Phan Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0936703474
  • Email:
   hoatien111@gmail.com
 • Nguyễn Thị Điểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0935260669
  • Email:
   dieutandat@gmail.com
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook