Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 53
Năm 2022 : 53
 • Bùi Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0901142695
  • Email:
   phung.mg10418@gmail.com
 • Dương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0934497504
 • Trần Thị Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963212795
  • Email:
   utkutetran@gmail.com
 • Trần Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0766120743
 • Nguyễn Văn Yến Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0357987043
  • Email:
   yenanh20@gmail.com
 • Lê Hoàng Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0934992313
  • Email:
   lehoangdungbdao@gmail.com
 • Hồ Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905921677
  • Email:
   chantroimoi0909@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính,

Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook