Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 53
Năm 2022 : 53
 • Bùi Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0935274113
 • Trần Đăng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0935329917
 • Võ Thị Hồng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Kế toán
  • Điện thoại:
   0905502107
 • Huỳnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0975437307
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, chủ tài khoản. Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố trực thuộc

Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook