Tối ngày 06/9/2010 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã tổ chức khai giảng năm học mới 2010-2011, đến dự có các đại biểu đại diện cho Lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại biểu các Sở; Ngành liên quan của tỉnh, Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.